بیمه باربری پارسی

ما در نیسان بار و وانت بار پارسی با در اختیار داشتن حدود 29 نیسان و وانت اتاق دار و مسقف و بدون اتاق کلیه بارهای داخل استان تهران را در صورت درخواست مشتری بیمه می نمائیم و برای بارهای خارج از استان تهران 40% تخفیف بیمه باربری ر نظر میگیریم.