حمل نخاله ساختمان کاشانی 44155474

حمل نخاله ساختمانی در کاشانی

حمل نخاله و خاک ساختمانی و بار زدن توسط

کارگر، با وانت نیسان یا خاور

در کل مناطق تهران

بار زدن نخاله در طبقات ساختمان

کیسه کردن نخاله و خاک

ارزان تر از همه جا ،قیمت مناسب خاور و وانت

شماره تلفن غرب تهران، 44155474

شماره موبایل، 09191413004

نیسان و خاور کمپرسی در کاشانی