نیسان بار و وانت بار پارسی

نیسان بار و وانت بار پارسی یکی از قدیمی ترین در نوع خود در استان تهران می باشد و با تجربه ایی 17 ساله در جهت رضایتمندی مشتریان عزیز کیفیت خدمات خود را به حداکثر و تعرفه خود را به حداقل رسانده است.تعداد 48دستگاه انواع خودروهای سبک ونیمه سنگین و سنگین نقطه تمایز ما با همکارانمان می باشد.کامیون و وانت ، بسته بندی لوازم منزل، و شرکتی اداری