اتوبار فرمانیه

اتوبار فرمانیه اتوبار فرمانیه دارای سابقه بلندمدت،کسب تجربه کاری در زمینه حمل و جابجایی اثاثیه منزل یا اداره میباشد.با داشتن مدیریتی منظم ، مسئولیت پذیر ، تیمی کاربلد و حرفه ای راه اندازی شده برای آندسته از افرادی که از انجام کارهای جمع آوری ، بیشتر بخوانید…