باربری شهران

باربری شهران شهران محله ای واقع در شمال غربی شهر تهران است و به بزرگراه های نیایش ایران پارس شهید باکری و همینطور همت راه دارد. بلوار شهران،خیابان شهید خیابان(وسک)، خیابان طوقانی، خیابان یکم و بلوار کوهسار از خیابانهای اصلی محله شهران است. باربری شهران بیشتر بخوانید…