باربری آزادی

 اسباب کشی و جابجایی آزادی با در نظر گرفتن بزرگی تهران و وجود شغل های زیاد و نیز زندگی آسوده مردمان زیادی از سایر نقاط به تهران سفر میکنند.از این رو مشکلاتی نیز بوجود می آید ازجمله در زمینه جابجایی افرادی که میخواهند نقل مکان بیشتر بخوانید…