نیسان بار اکباتان

نیسان بار اکباتان    وانت،  کامیون  ، شهر و شهرستان ارائه خدمات اسباب کشی در تهران از جمله خدماتی است که شرکت پارسی بار شعبه نیسان بار اکباتان ارائه میدهد. خدماتی همچون انتقال اثاثیه، بسته بندی آنها و جایگذاری اثاثیه در محل مورد نظر شما بیشتر بخوانید…