نیسان بار قلهک

نیسان بار قلهک تهران شهری بزرگ و پرتراکم میباشد که در روز های عادی نیز ترافیکی سنگین دارد.از این رو مردم به ترافیک و جلوگیری از اتلاف وقت توجه و برایشان اهمیت زیادی دارد.نیسان بار قلهک دارای سابقه کاری بلند مدت و سابقه ی درخشان بیشتر بخوانید…