نیسان بار میرداماد

نیسان بار میرداماد   وانت  ، کامیون،  بسته بندی حمل و نقل اثاثیه یک امر بدیعی است که هر ساله در تهران چندین بار نقل مکان کردن را انجام میدهیم حال برای نزدیکی به محل کار ، برای رفاه و آرامش و تغییر آب و بیشتر بخوانید…