نیسان بار گیشا

نیسان بار گیشا    وانت  ، کامیون  ، بسته بندی در شهر بزرگی همچون تهران باوجود شلوغی خیابان های آن مردم از اتلاف وقت خود عاجزاند.در زمینه جابجایی اثاثیه منازل یا ادارات در در سطح شهر نیز مردم بسیاری دچار مشکلات اتلاف وقت و نیز بیشتر بخوانید…