وانت بار شهرک غرب

وانت بار شهرک غرب     وانت، کامیون، شهر و شهرستان تهران شهری بزرگ و پرمشغله است که بیشتر ساعات تمامی خیابان ها و بزرگ راه های آن شلوغ است و برای جابجایی اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس و … افراد دچار رنج و بیشتر بخوانید…