وانت بار شهرک غرب

وانت بار شهرک غرب تهران شهری بزرگ و پرمشغله است که بیشتر ساعات تمامی خیابان ها و بزرگ راه های آن شلوغ است و برای جابجایی اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس و … افراد دچار رنج و استرس میشوند.از این رو وانت بار شهرک بیشتر بخوانید…