وانت بار فردوس

وانت بار فردوس     وانت، کامیون، بسته بندی اثاث کشی یک امر حساس و مهم میباشد که برای جابجایی اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس ،جهیزیه و … باید یک تیم حرفه ای منظم ، با دقت به این کار رسیدگی کند.با داشتن سالها بیشتر بخوانید…