وانت بار نفت

وانت بار نفت     وانت،  کامیون،  شهر و شهرستان باوجود ترافیک های سنگین و تاقت فرسای اکثر خیابان های تهران ، امر جابجایی اثاثیه برای اکثر زیادی از مردم در این رابطه بسیار مشکل و پر دغدغه میباشد.وانت بار نفت آماده ارائه خدمات و بیشتر بخوانید…