وانت بار

وانت بار | نیسان بار باوجود پرمشغله بودن مردم ساکن درتهران و همچنین وجود ترافیک های سنگین و تاقت فرسا در اکثر خیابان ها،مردم از هدر رفتن وقت گرانبهایشان عاجز اند.از این رو در زمینه حمل و نقل اثاثیه منازل و ادارات وانت بار دارای بیشتر بخوانید…