وانت تلفنی ستارخان

وانت تلفنی ستارخان همه با وانت یعنی همان ماشین مخصوص حمل بار آشناییم. شاید ظاهرش برای بسیاری خوش آیند نباشد اما مطمئنا در بسیاری موارد کارساز است. وانت تلفنی ستارخان از جمله اهداف باربری پارسی  رساندن سریع بار مشتریان بدون وارد شدن آسیب و در بیشتر بخوانید…