وانت تلفنی شیخ بهایی

وانت تلفنی شیخ بهایی همه با وانت یعنی همان ماشین مخصوص حمل بار آشناییم. شاید ظاهرش برای بسیاری خوش آیند نباشد اما مسلما قبول دارید که برای حمل بار بسیار کارساز است. وانت تلفنی شیخ بهایی از جمله اهداف باربری پارسی  رساندن سریع بار مشتریان بیشتر بخوانید…