وانت تلفنی چیتگر. اردستانی ، دریاچه. کوهک، دهکده. آزادگان

وانت تلفنی چیتگر همه با وانت یعنی همان ماشین مخصوص حمل بار آشناییم. شاید ظاهرش برای بسیاری خوش آیند نباشد اما مطمئنا در بسیاری موارد کارساز است.با ما تماس بگیرید وانت پیکان  و وانت نیسان  وانت بار چیتگر هدف باربری پارسی انجام سریع جابجایی ها بیشتر بخوانید…