وانت تلفنی شمشیری

وانت تلفنی شمشیری وانت تلفنی شمشیری با سابقه چندین ساله در زمینه حمل و نقل اثاثیه منزل ، اداره و سایر ارگان ها با داشتن سابقه کاری بالا راه اندازی و درحال فعالیت میباشد.باوجود مدیریتی منظم و مسئولیت پذیر در زمینه انجام کارهای جمع آوری بیشتر بخوانید…