وانت تلفنی باهنر

وانت تلفنی باهنر     وانت،  کامیون،  شهر و شهرستان حمل و جابجایی اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس ، جهیزیه و … در تهران یکی از کار های مشکل و وقت گیر میباشد که افراد به تنهایی خود قادر به انجام آن نیستند و میبایست بیشتر بخوانید…