وانت تلفنی جردن

وانت تلفنی جردن حمل و جابجایی اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس ، جهیزیه و …. در تهران یک کار بسیار وقت گیر و تاقت فرسا میباشد که افراد در این زمینه خود به تنهایی قادر به انجام آن نیستند و به تیمی کاربلد و بیشتر بخوانید…