وانت تلفنی دانشگاه

وانت تلفنی دانشگاه وانت تلفنی دانشگاه در جهت ارائه سرویس و انواع خدمات وانت و کامیون و جمع آوری ، بسته بندی ، حمل و نقل برای رفاه حال و آسایش همشهریان عزیز ساکن در منطقه یک شمال راه اندازی و آماده خدمت میباشد. شماره بیشتر بخوانید…