وانت تلفنی صادقیه

وانت تلفنی صادقیه | نیسان بار صادقیه وانت تلفنی صادقیه با داشتن تیمی حرفه ای و کاربلد در زمینه حمل و نقل اثاثیه منزل ، اداره ، جهیزیه عروس و … دارای سابقه بلندمدت در تهران میباشد.با داشتن یک مدیر منظم و مسئولیت پذیر بنابه بیشتر بخوانید…