وانت تلفنی قصر

وانت تلفنی قصر    وانت، کامیون، بسته بندی باربری پارسی شعبه وانت تلفنی قصر یکی از باربری های باسابقه در زمینه حمل و جابجایی اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس ، جهیزیه و … درتهران میباشد که با داشتن تجربه بالا در انجام کارهای جمع بیشتر بخوانید…