وانت تلفنی نوبنیاد

وانت تلفنی نوبنیاد حمل و نقل اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس ، جهیزیه و … یک کار دشوار و سنگین است که باید تیمی منظم ، با دقت و اطمینان کلیه کارهای جمع اوری ، بسته بندی و حمل و نقل را انجام دهند.وانت بیشتر بخوانید…