وانت تلفنی نوبنیاد

وانت تلفنی نوبنیاد  وانت  ، کامیون  ، بسته بندی حمل و نقل اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس ، جهیزیه و … یک کار دشوار و سنگین است که باید تیمی منظم ، با دقت و اطمینان کلیه کارهای جمع اوری ، بسته بندی و بیشتر بخوانید…