وانت تلفنی پاسارگاد

وانت تلفنی پاسارگاد     وانت، کامیون، شهر و شهرستان باربری پارسی شعبه وانت تلفنی پاسارگاد یکی از شرکت های اتوبار در زمینه حمل و نقل اثاثیه منزل ، اداره ، مدارس ، جهیزیه و … در تهران میباشد که با داشتن سابقه و ترجربه بیشتر بخوانید…