وانت تلفنی چمران

وانت تلفنی چمران     وانت، کامیون، شهر و شهرستان  در تهران بدلیل تراکم و حجم زیاد خیابان ها ، کار حمل و نقل اثاثیه بسیار مشکل و زمان بر میباشد و افرادی که قصد جابجایی دارند میبایست یک وانت تلفنی مطمئن و کاربلد را بیشتر بخوانید…